Občina Turnišče, je dala obnoviti kužno znamenje Trpeči Kristus spomenik iz leta 1750. Na podlagi kulturno-varstvenih pogojev in soglasja Javnega zavoda Republike Slovenije zakulturno dediščino Območne enote Maribor, je sanacijo izvedel mojster Benjamin Korošec s.p.restavrator umetniških del.

 

Kužno znamenje je bilo očiščeno, odstranjeni so bili nanosi barv,utrjen je bil podstavek, sanirane so bile razpoke, sam material peščenjak je bil dodelan inzaščiten z ustreznimi premazi. S tem so bila opravljena nujna dela za ohranitev kužnegaznamenja.Celotna investicija je znašala cca. 6000€, sredstva je zagotovila Občina Turnišče iz proračuna.Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver je ob tem povedala:»Kultura ni samo kulturno udejstvovanje, je vsakodneven odnos nas do naše kulturne dediščine,do ljudi in do sočloveka. Ravno zato smo v preteklem letu in letos kar nekaj sredstev namenilinaši kulturni dediščini, obnovi cehovskih knjig, čevljarskega muzeja, kužnega znamenja, terpolanščekove domačije.S svojim zgledom do spoštovanja naše zgodovine ustvarjamo pogoje za naš narodni in človeškiobstoj.«

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo