RIS Dvorec Rakičan letos organizira že VI. Mednarodno znanstveno konferenco »Izzivi in težave sodobne družbe«, ki poteka od 2. 7. do 4. 7. 2018 v prostorih RIS Dvorca Rakičan. 

Z mednarodno znanstveno konferenco nagovarjajo različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, policije, pravosodja, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na tematskih področjih konference.

Direktor RIS Dvorca Rakičan, dr. Robert Celec, je izpostavil, da s konferenco ponovno dosegajo zavidljive številke predstavljenih prispevkov in sodelujočih avtorjev. Skupno bo namreč predstavljenih 131 prispevkov, od tega 10 znanstvenih, 121 strokovnih ter 3 plakati, pri čemer skupno sodeluje 146 avtorjev. Na konferenci sodelujejo strokovnjaki iz Slovenije in tujine in sicer iz Srbije, BIH, Hrvaške, Romunije in ZDA. Izdan bo zbornik v e-obliki, kjer bodo zbrani strokovni prispevki ter povzetki predavanj znanstvenih prispevkov ter plakatov. Tematski sklopi, ki so nagovorjeni v okviru konference, so: družina, nasilje, novodobne odvisnosti, vzgoja in izobraževanje ter krepitev zmogljivosti. 

Dr. Katja Košir, predsednica organizacijskega odbora, vidi velik napredek pri organizaciji omenjene konference. Konferenco dojema kot izjemno priložnost za komunikacijo med strokovnjaki predvsem na področju vzgoje in izobraževanja, kjer imajo udeleženci priložnost za izmenjavo in dopolnjevanje svojega znanja. Ključen je prenos znanja, primerov dobrih praks na različnih področjih: medvrstniško nasilje, delo z nadarjenimi učenci, z učenci s posebnimi potrebami, pedagoško delo s pomočjo terapevtskega psa itd. in priložnosti za mreženje strokovnjakov. Na področju vzgoje in izobraževanja imamo velliko dobrih praktikov, ki so ustvarjalci pozitivnih sprememb. Konferenca pa z omogočenim prenosom znanja pomeni navdih za ustvarjanje sprememb v naslednjem šolskem letu.  

 RIS Dvorcu Rakičan na letni ravni že tradicionalno organizirajo tri mednarodne znanstvene konference. Od 21. 11. do 23. 11. 2018 se bo v Dvorcu Rakičan odvijala mednarodna znanstvena konferenca »Prehrana, gibanje in zdravje«.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo