Murska Sobota, 18. oktober 2018 – V prihodnjih dneh se bodo pričela dela za rekonstrukcijo mešanega meteornega sistema kanalizacije v Černelavcih.  Z gradbenimi deli bodo začeli na najbolj kritičnem delu kanalizacijskega sistema v Černelavcih in sicer na kanalu K7, ki poteka v Dalmatinovi, Liškovi in Slovenski ulici. 

Med rekonstrukcijo omenjenega kanalizacijskega omrežja bodo povečane dimenzije kanalizacijskih cevi v dolžini približno 450 m. Izvajalec rekonstrukcije je podjetje Kohek Gradbeništvo d.o.o., pogodbena vrednost del je okrog 134.000 evrov brez DDV. Po načrtih bodo dela ob ugodnih vremenskih razmerah zaključena v prihodnjih dveh mesecih. Ker bodo gradbena dela povzročala tudi motnje prometa ter določene posege na priključne površine uporabnikov (tudi tlakovane in asfaltirane), prosimo krajane Černelavcev in vse udeležence za strpnost in razumevanje.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo