Ljutomer, 27. november 2018 – Občina Ljutomer je s strani Ministrstva za infrastrukturo prejela sklep z dne 9. 11. 2018, da je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Občina Ljutomer si je tako pridobila 893.686,15 evra nepovratnih sredstev, ki jih bo vložila v celovito energetsko sanacijo stavb v letu 2019.

Ministrstvo za infrastrukturo je februarja letos objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Občina Ljutomer je na razpis prijavila projekt Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer, vloga pa je izpolnjevala vse pogoje in merila ter je bila izbrana za sofinanciranje. Upravičeni stroški celotne investicije znašajo 2.234.215,39 evra, glede na razpisne pogoje pa je Občina Ljutomer upravičena do sofinanciranja do 40 odstotkov upravičenih stroškov operacije. Občina Ljutomer si je tako pridobila 893.686,15 evra – od tega 85 odstotkov iz Kohezijskega sklada in 15 odstotkov slovenske udeležbe kohezijske politike. Občina Ljutomer bo tako v letu 2019 v sklopu projekta Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer prenovila Vrtec Ljutomer, Osnovno šolo Janka Ribiča Cezanjevci, športno dvorano pri Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer, Osnovno šolo Mala Nedelja in Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo