Avtor fotografije: Breda Kranjc

Koper, 13. december 2018 - Devetmesečni nerevidirani rezultati poslovanja skupine Adriatic Slovenica (AS) kažejo, da družba izpolnjuje strateške cilje. Najpomembnejše med njimi, vzdržno in dobičkonosno poslovanje, boljše ravnovesje zavarovalne ponudbe, obvladovanje tveganj za krepitev kapitalske ustreznosti in ohranitev bonitetne ocene, zavarovalnica uspešno dosega.

Ključni dogodek leta 2018 je začetek prodaje zavarovalnice družbi Generali CEE Holding, B. V., ki je z dosedanjim lastnikom
zavarovalnice, KD Group, 23. maja sklenila pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža Adriatica Slovenice. Prodajni postopek še ni zaključen.
Skupina je do konca septembra 2018 ustvarila 228,6 milijona evrov bruto zavarovalne premije, pozitivno je poslovala na vseh treh zavarovalnih področjih. Zavarovalnica AS posluje dobičkonosno in stabilno, saj je konec septembra letos presegla zahtevano kapitalsko ustreznost za 64,8 % in jo je v primerjavi s koncem leta 2017 še povečala. O učinkovitosti poslovanja priča tudi bonitetna ocena BBB-, ki jo je zavarovalnica prejela avgusta, finančna moč pa naj bi se še okrepila z Generalijevim prevzemom družbe.
Predsednik uprave Adriatica Slovenice Gabrijel Škof je povedal: ''Poslovanje skupine je bilo dobro, saj uresničujemo zastavljene cilje. Pozitivno poslujemo na vseh zavarovalnih področjih, skupina se razvija skladno z novo strategijo in je finančno še bolj trdna. Pomemben del poslovne strategije Skupine AS ostaja tudi kakovostno upravljanje premoženja, ki jo kot vrhunski upravitelj nudi vlagateljem hčerinska družba KD Skladi. Ponosni smo na poslovne rezultate in vrsto dosežkov, ki potrjujejo naš razvoj in zaupanje strank. Med njimi je na primer najboljše riziko življenjsko zavarovanje na slovenskem trgu, že tretja nagrada zapovrstjo za najvišjo organizacijsko energijo v panogi, ki smo jo pravkar prejeli, in nove storitve, ki strankam nudijo vse širšo asistenco ter polni certifikat Družini prijazno podjetje''.
Zavarovalnica je v prvih devetih mesecih izplačala skupno 164,3 milijona evrov odškodnin in zavarovalnin, kar je 1,1 milijona več kot v enakem lanskem obdobju. V AS-u še poudarjajo, da so se v zadnjem desetletju zelo povečale množične okoljske ujme in škode, čeprav je bilo leto 2018 na področju naravnih katastrofalnih škod doslej razmeroma prizanesljivo. Adriatic Slovenica je tako ustvarila pozitiven čisti poslovni izid, ki je konec septembra znašal 9,6 milijona evrov,
kar za 35,5 odstotka več v primerjavi z enakim lanskim obdobjem, od tega na področju premoženjskih zavarovanj 39,9 odstotka več, na področju življenjskih zavarovanj pa je lanski izid presegla za 13,8 odstotka. Aprila 2018 je hčerinska družba KD Skladi, v sodelovanju s Peakside Capital, neodvisno družbo za upravljanje nepremičnin, zaključila prvi nakup nepremičnine za KD Adriatic Value Fund. Gre za prvi regulirani nepremičninski alternativni investicijski sklad v Sloveniji. S tem se je v praksi uresničila strategija družbe, v okviru katere so upravljanim podskladom za male vlagatelje v okviru KD Krovnega sklada uspešno dodali tudi alternativne investicijske sklade za institucionalne vlagatelje. V nastajanju je tudi drugi alternativni investicijski sklad, KD Growth Equity Fund, ki bo zaživel v drugi četrtini leta 2019, in bo investiral v majhna, srednje velika in tako imenovana mid-cap podjetja.

Zavarovalnica AS se uspešno prilagaja evropskim direktivam in v njih prepoznava nove priložnosti za stranke in večanje zaupanje v zavarovalnico. Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov, ki velja od 1. oktobra 2018, pomeni večjo transparentnost pri razvoju, prodaji zavarovanj in informiranju strank, poleg tega pa krepi varstvo potrošnika. Potrošnikom je namenjen tudi vse bolj priljubljen preventivni program Migimigi, ki ima že več kot 20.000 članov. Z zanimivimi osebnimi izzivi program ozavešča in spodbuja k zdravim navadam in aktivnostim za boljšo kakovost življenja, hkrati pa opozarja na nevarnosti in tveganja ter ponuja rešitve za učinkovito zavarovanje posameznika in njegove družine.
Dejavnosti Adriatica Slovenice na trgu kažejo na uspešno uresničevanje načrtov poslovanja, zato v zavarovalnici ocenjujejo, da bodo do konca leta dosegli letošnje načrte. Tudi v prihodnjem letu bodo usmerjeni v vzdržno in dobičkonosno poslovanje ter nadaljnji razvoj zavarovanj in storitev.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo