Slovenska turistična organizacija (STO) je 27. marca 2019 enajstim slovenskim destinacijam in enemu krajinskemu parku podelila znak Slovenia Green. Znak zelene destinacije je prejela tudi destinacija Moravske Toplice. Vse destinacije, ki so vključene v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST), predstavljajo 34 % vseh slovenskih občin in kar 74 % vseh turističnih prihodov tujih in domačih gostov.

Destinacija Moravske Toplice se je v začetku leta 2018 prijavila na javni razpis 4. Poziv v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki jo je objavila STO. Na javni poziv se je poleg Moravskih Toplic odzvalo še 15 slovenskih destinacij in en krajinski park. Sledil je leto dni dolg pristopni proces, kjer smo pristopne destinacije ne le ocenjevale stanje na 6 področjih trajnostnega turizma (Destinacijski management, Narava in pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija, Družbena klima, Poslovanje turističnih podjetij) v svoji destinaciji, pač pa tudi že razvijale akcijski načrt ukrepov izboljšav in začele z izvajanjem le-teh. Destinacija Moravske Toplice je prejela znak Slovenia Green Bronze, ki nam predstavlja izziv, da na področju zelene destinacije naredimo še korak naprej v razvoju zelenega turizma. Uradne plakete bomo novi nosilci znaka Slovenia Green prejeli na slavnostni podelitvi na Zelenem dnevu slovenskega turizma, ki bo potekal 22. maja v Rogaški Slatini.

Znak Slovenia Green je osnova za zeleno promocijo in zelena doživetja. Občina Moravske Toplice želi s pridobitvijo znaka zelena destinacija spodbuditi ponudnike turističnih nastanitev v občini, ki so imetniki enega izmed okoljskih znakov za turistične nastanitve, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma (ZSST), da se vključijo v ZSST ter pridobijo znak Slovenia Green Accommodation. Ob tem želi Občina Moravske Toplice spodbuditi tudi k pridobivanju znaka Slovenia Green Park Krajinski park Goričko ter motivirati za pridobitev znaka tudi lokalne turistične agencije in atrakcije.

Vključitev prinaša dodatno trženjsko podporo s krovne, nacionalne ravni slovenskega turizma, kar bo ponudnikom zagotavljalo večjo prepoznavnost na domačem trgu in na tujih trgih. Občina Moravske Toplice se obenem zahvaljuje zeleni ekipi za opravljeno delo.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo