Murska Sobota, 28. februar 2020 – Z današnjo zaključno delavnico in otvoritvijo v Krogu se zaključuje projekt GO IN NATURE – Interreg, ki bo obiskovalcem omogočal še pristnejše doživetje narave in uživanje v zavarovanem območju NATURE 2000.

Mestna občina Murska Sobota je vodilni partner projekta GO IN NATURE, ki se je izvajal v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska v obdobju 2014 – 2020.

 

Cilj projekta GO IN NATURE je bil pripraviti zelene turistične programe v zavarovanih območjih narave za trajnostno in doživljajsko predstavljanje naravne dediščine z namenom povečanja števila nočitev v regiji, kakor tudi vzpostavitev čezmejne mreže ponudnikov trajnostne infrastrukture in programov za doživljanje naravnega okolja na trajnostni način v zavarovanih območjih narave v čezmejnem območju.

S projektom želimo obiskovalcem ponuditi enkratnost doživetja narave in naravne dediščine v regiji na inovativen in trajnostno usmerjen način ter naravi prijazno doživljanje sveta ob Muri.

Mestna občina Murska Sobota je na osnovi izvedenega projekta pridobila:

  • izdelano zasnovo območja ob Muri na območju naše občine (idejna zasnova, pilotni primer interpretacijske točke za biosferno območje ob Muri),

  • programe za doživetje narave ob Muri – tudi za šole,

  • urejen dostop do in v zavarovanem območju z vstopno točko (parkirišče) ob nogometnem igrišču v Krogu, mostom na poti do broda ter urejeno potjo ob nabrežju reke Mure,

  • učno pot,

  • učilnico na prostem ob kroški kamešnici,

  • interpretacijsko doživljajsko točko in otroško igrišče s prostorom za piknike.

Vrednost celotnega projekta vseh partnerjev znaša 939.065,87 EUR.

Mestna občina Murska Sobota je ob prijavi na projekt dobila odobreno vrednost projekta v višini 398,501,00 EUR ter 85 % sofinanciranje, kar znaša 338.725,85 EUR, razliko pa mora partner zagotoviti sam. Ob izvedbi projekta smo zaradi obsežnosti in dviga kavalitete izvedebe projekta na mestni občini zagotovili še dodatna lastna sredstva, tako da celotno izvedbo našega dela projekta ocenjujemo na vrednost 450.282,24 EUR.

Mestna občina Murska Sobota je območje ob reki Muri kot pomembno turistično ter naravno točko identificirala že v preteklosti, s projektom GO IN NATURE pa se je izvedla največja naložba na tem območju v naši občini.

Izjemno naravno bogastvo reke Mure in njenega poplavnega sveta v prepletu s kulturno in zgodovinsko dediščino ter tradicionalno navezanostjo lokalnega prebivalstva na reko, kot primerno območje za model trajnostnega razvoja je leta 2018 prepoznal tudi Unesco. Od takrat je Mura s svojim porečjem vpisana v biosferno območje in je prvo biosferno območje na svetu, ki zajema pet držav.

 

S projektom Go In Nature nadgrajujemo turistično ponudbo regije, v kateri smo v minulem letu vzpostavili regijski promocijski center EXPANO, ki povezuje unikatno naravno in kulturno dediščino pokrajine ob obeh bregovih Mure, njene ljudi in njihove zgodbe.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo