Murska Sobota, 10. 12. 2020 – Klub prekmurskih študentov in Mestna občina Murska Sobota sta vzpostavila Center za pomoč občanom, kamor se bodo posamezniki lahko zatekli po pomoč. V centru bodo delovali študentje, ki bodo nudili brezplačno učno pomoč, psihološko podporo in osnovno pravno svetovanje.
Trenutna situacija je pustila močne posledice na družbi, ki bodo zagotovo trajale še kar nekaj časa. Ker so stiske ljudi že zdaj ogromne, so se v Klubu prekmurskih študentov in na Mestni občini Murska Sobota odločili povezati in pravočasno okrepiti sistem zagotavljanja raznovrstnih oblik pomoči. V ta namen bo v pisarni Kluba prekmurskih študentov vzpostavljen Center za pomoč občanom, kamor se bodo posamezniki lahko zatekli po pomoč.
V centru bodo delovali diplomanti in študentje različnih študijskih smeri, ki bodo nudili brezplačno učno pomoč, psihološko podporo in osnovno pravno svetovanje. S pomočjo skupine mladih pravnikov (študentov in diplomantov) bo zagotovljeno brezplačno pravno svetovanje – osnovni prvi pravni nasvet. Posamezniki namreč pogosto ne razumejo pisanj, ki jih prejmejo s strani državnih ali lokalnih oblasti, prav tako pa se ne znajdejo v pravnih odnosih z drugimi posamezniki, zato jim bodo na voljo osebe, ki jim lahko pomagajo. Na podoben način bo zagotovljena tudi psihološka podpora, in sicer s pomočjo študentov oz. diplomantov psihologije in mladih, ki se izobražujejo na področju socialnega dela in zdravstva.
Velike težave pa se pojavljajo predvsem pri učencih in dijakih, saj se zaradi šole na daljavo pojavljajo vrzeli v znanju. V Centru za pomoč občanom bodo v ta namen na voljo študenti in diplomanti različnih smeri, ki bodo nudili brezplačno učno pomoč mladim in otrokom, predvsem tistim iz najbolj ranljivih družin. Prav tako je kriza Covid-19 pokazala, da mnogo ljudi ne premore osnovnih digitalnih veščin, zato bodo študentje pomagali tudi na tem področju.
Center za pomoč občanom bo odprl svoja vrata v ponedeljek, 14. decembra 2020, in bo deloval v pisarni Kluba prekmurskih študentov na Zvezni ulici 10 v Murski Soboti. Zaradi trenutne situacije bodo storitve, t. j. dogovarjanje za termin za učno pomoč, psihološka podpora in osnovno pravno svetovanje na začetku potekale preko telefonske številke, na katero bodo študenti dosegljivi od ponedeljka do petka po vnaprej določenem urniku. Telefonska številka Centra za pomoč občanom je 031 369 689. Urnik za posamezne pomoči in podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani Kluba prekmurskih študentov in Mestne občine Murska Sobota.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo