V okviru projekta Young EU voices bo kreiranih petnajst TV oddaj, katerih glavni cilj je spremeniti vtis državljanov o Evropskem parlamentu in dvigniti zavest glede evropske parlamentarne demokracije med mladimi ter posledično vplivati na povečanje volilne udeležbe na volitvah v Evropski parlament leta 2019.

V produkciji oddaj bodo sodelovali mladi iz srednjih in višjih šol, ki bodo iskali odgovore na vprašanja, ki se dotikajo tematik kot so reforma azila (Gimnazija Ormož), protidampinški ukrepi za zaščito evropskih delovnih mest (Gimnazija Murska Sobota), informacijska varnost in varovanje osebnih podatkov (Srednja šola Slovenska Bistrica), recikliranje odpadkov (Ekonomska šola Murska Sobota - Višja strokovna šola), vseevropski presejalni programi za zagotavljanje kakovostnega zdravljenja (Alma Mater Europaea Maribor). Vsaka šola bo pripravila po tri oddaje na določeno aktualno tematiko.

Na svoji poti raziskovanja se bodo mladi srečevali s funkcionarji na lokalni, državni in evropski ravni ter med drugim obiskali tudi Evropski parlament v Strasbourgu, kjer se na plenarnih zasedanjih sprejemajo politične odločitve kot predpogoj za nastale spremembe, ki vplivajo na življenje v lokalnem okolju. Skozi primere dobrih praks bodo ponazorili kako na videz neka manjša odločitev Evropskega parlamenta posredno preko državne in nato preko lokalne politike blagodejno in spodbudno vpliva na lokalno okolje ter na povečanje kvalitete življenja v lokalnem okolju. Ob vsem tem pa bodo na koncu prišli do spoznanja, da kot volilni upravičenci sovplivajo na prihodnost Evrope ter posledično na svojo prihodnost v lokalnem okolju ter začeli volitve v Evrospki parlament  dojemati kot instrument za demokracijo.

Ker pa nove izzive v Evropski uniji odpira tudi starajoče se družba, jo je treba vzpodbuditi, da aktivno sodeluje v oblikovanju svoje prihodnosti, zato bodi mladi raziskovalci v duhu medgeneracijskega sodelovanja preko svojih osebnih izkušenj in spoznanj nagovorili starejše občane k udeležbi na evropskih volitvah maja 2019. V ta namen bodo v različnih domovih za starejše, to so Dom starejših občanov Rakičan – Center za starejše Murska Sobota, Dom starejših občanov Radenci, Dom upokojencev Ptuj, Dom Danice Vogrinec Maribor in Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, izvedene »čajanke«, ki bodo odprtega tipa, o dogodku pa bomo poročali v petih dodatnih TV reportažah, objavljenih na lokalnih televizijskih in spletnih medijih ter na socialnih omrežjih.

 

Trajanje: 1. 12. 2018 – 30. 6. 2019

 

MePZ Štefana Kovača iz Murske Sobote je v nedeljo, 9. 6. 2019, navdušil številne navdušence zborovskega petja, ki so se ob 20.00 zbrali na sakralnem koncertu v stolni cerkvi Svetega Nikolaja. 

Spodnja dolina Mure – 19. junij 2019 - 13.000 hektarjev Mure v Avstriji je bilo danes v Parizu prepoznane kot pomembna rečna pokrajina in uradno priznane kot biosferno območje. WWF Adria ob tej priložnosti čestita štajerskim občinam in zvezni deželi Štajerski za ta čudovit uspeh. “Razglasitev tega biosfernega območja je zadnji košček v sestavljanki, ki bo omogočil Sloveniji, Avstriji, Hrvaški, Madžarski in Srbiji, da nadaljuje pot do nominacije k globalno prvem petdržavnem biosfernem območju Mura-Drava-Donava” pravi Leon Kebe, predstavnik WWF Adria v Sloveniji.

Rakičan, 6. junij 2019 – Na čezmejnem območju Avstrije in Slovenije se bočijo mogočni gradovi in utrdbe, ki so skozi stoletja na vihravem mostišču med srednjo in jugovzhodno Evropo nudili zavetje tukajšnjemu prebivalstvu. Zajeto območje po številčnosti tovrstnih zgradb prednjači v vseevropskem merilu. Avstrijski gradovi so se pred dobrimi 30-imi leti povezali v Cesto gradov ali Die Schlösserstaße, z namenom družnega negovanja bogate in razgibane zgodovine ter skupnega nastopa na turističnem tržišču.

Sledite nam


youtube  facebook


Kontaktirajte nas

TV AS Murska Soboota
PRAK d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6
SI-9000 Murska Sobota

  02/521 30 30
  02/521 30 31
  

Kje smo

kjesmo